Решения на Множество

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
04 сеп., 09:25 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 948
04 сеп., 09:20 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Krasimir
ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml 0.024 65536
04 сеп., 09:20 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Драгомир Станчев
wa wa ok wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1832
04 сеп., 09:19 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80580 Петър Петров
wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa 0.024 1764
04 сеп., 09:18 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80580 Петър Петров
re re re re re re re re re re 0.0 1368
04 сеп., 09:17 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Тодор Ганчев 80431
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 9152
04 сеп., 09:17 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Bojidar Milanov
ok ok ok ok ok ml wa wa ml wa 0.004 65536
04 сеп., 09:16 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Bojidar Milanov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 09:15 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80519_Gabriela Zagarova
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 8764
04 сеп., 09:15 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Йордан Парашкевов 80444
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.004 2944
04 сеп., 09:14 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Драгомир Станчев
wa wa ok wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1732
04 сеп., 09:13 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
smith
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.024 3296
04 сеп., 09:12 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Krasimir
ok ok ok ok ok ok wa ml ml ml 0.024 65536
04 сеп., 09:10 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Krasimir
ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml 0.024 65536
04 сеп., 09:09 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Nikola Shahpazov
wa ml wa ml ml tl ml tl tl tl 0.46 65536
04 сеп., 09:07 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Crown
80606 Tushka Dermendzhieva
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1268
04 сеп., 09:05 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80519_Gabriela Zagarova
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 8764
04 сеп., 09:05 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80511_pavlina_gatova
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 09:04 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Simeon Popov
wa ml wa ml ml tl ml tl tl tl 1.0 65536
04 сеп., 09:04 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Тодор Ганчев 80431
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 0.996 3296
04 сеп., 09:04 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
smith
ml ml re ml ml ml ml ml ml ml 0.0 65536
04 сеп., 09:03 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Jason Zhekov
wa wa wa wa wa tl wa re re wa 1.0 992
04 сеп., 09:03 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
smith
ml ml re ml ml ml ml ml ml ml 0.0 65536
04 сеп., 09:02 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Тодор Ганчев 80431
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 09:02 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80511_pavlina_gatova
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 09:01 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Йордан Парашкевов 80444
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.0 65536
04 сеп., 08:59 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Krasimir
wa wa wa wa wa wa wa ml ml ml 0.024 65536
04 сеп., 08:58 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Тодор Ганчев 80431
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 1340
04 сеп., 08:57 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
smith
ml ml re ml ml ml ml ml ml ml 0.0 65536
04 сеп., 08:56 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80511_pavlina_gatova
ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl 0.08 6072
04 сеп., 08:54 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80567
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.024 5356
04 сеп., 08:53 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Krasimir
wa wa wa wa wa wa wa ml ml ml 0.024 65536
04 сеп., 08:53 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Krasimir
re re re re re re re ml ml ml 0.024 65536
04 сеп., 08:52 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80620
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 1344
04 сеп., 08:52 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Атанас Пройчев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 1764
04 сеп., 08:52 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80567
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 08:52 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Krasimir
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 08:51 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
ivelin fn44482
wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 1444
04 сеп., 08:48 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
ivelin fn44482
ok ok ok ok ok ok tl tl tl ml 1.0 65536
04 сеп., 08:46 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
ivelin fn44482
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1768
04 сеп., 08:44 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80579_Kristina_Spasova
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 1264
04 сеп., 08:43 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80579_Kristina_Spasova
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1264
03 сеп., 23:54 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
балчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.036 5048