Решения на Множество

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
04 сеп., 12:37 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Йордан Парашкевов 80444
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 2160
04 сеп., 12:36 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80369_Krasimira_Georgieva
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 2548
04 сеп., 12:35 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80369_Krasimira_Georgieva
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 12:32 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80369_Krasimira_Georgieva
ok ok wa ok ok wa tl tl tl tl 1.0 2548
04 сеп., 12:27 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok 0.024 1344
04 сеп., 12:27 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Драгомир Станчев
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 1.0 1440
04 сеп., 12:26 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80369_Krasimira_Georgieva
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 2548
04 сеп., 12:25 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80493_Десислава_Стайкова
wa wa wa wa wa tl wa tl tl tl 0.172 17076
04 сеп., 12:23 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80369_Krasimira_Georgieva
ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl 0.932 15876
04 сеп., 12:21 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Драгомир Станчев
ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl 1.0 1440
04 сеп., 12:21 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Йордан Парашкевов 80444
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 2160
04 сеп., 12:20 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Драгомир Станчев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 12:19 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Йордан Парашкевов 80444
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.004 2156
04 сеп., 12:17 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Драгомир Станчев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 1440
04 сеп., 12:16 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Драгомир Станчев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 12:15 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Кристина Славова Ненкова
wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl 1.0 9264
04 сеп., 12:15 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80369_Krasimira_Georgieva
wa ok ok ok tl tl wa tl tl tl 0.936 15876
04 сеп., 12:13 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Атанас Пройчев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 1768
04 сеп., 12:10 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Йордан Парашкевов 80444
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 2156
04 сеп., 11:52 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Nikola Shahpazov
ok wa ok re re re re re re re 0.02 2164
04 сеп., 11:51 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Nikola Shahpazov
ok wa wa re re re re re re re 0.02 2160
04 сеп., 11:48 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Jason Zhekov
wa wa wa wa wa tl ml re re re 0.144 65536
04 сеп., 11:47 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80493_Десислава_Стайкова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.028 1772
04 сеп., 11:37 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 1344
04 сеп., 11:34 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80580 Петър Петров
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 948
04 сеп., 11:33 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80579_Kristina_Spasova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 948
04 сеп., 11:33 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Ana
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.024 2904
04 сеп., 11:27 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Ana
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 2904
04 сеп., 11:27 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80493_Десислава_Стайкова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.056 1768
04 сеп., 11:23 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 1344
04 сеп., 11:23 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80493_Десислава_Стайкова
ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.056 1844
04 сеп., 11:22 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1344
04 сеп., 11:22 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Ana
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.02 2904
04 сеп., 11:20 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80579_Kristina_Spasova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.032 1840
04 сеп., 11:19 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
80579_Kristina_Spasova
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.032 1840
04 сеп., 11:17 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1344
04 сеп., 11:14 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 11:13 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1344
04 сеп., 11:12 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1344
04 сеп., 11:12 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Тодор Ганчев 80431
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 1340
04 сеп., 11:12 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Simeon Popov
wa wa ok wa wa wa wa tl tl tl 1.0 1764
04 сеп., 11:10 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Драгомир Станчев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 1440
04 сеп., 11:09 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Драгомир Станчев
ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl 1.0 1440
04 сеп., 11:07 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Драгомир Станчев
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
04 сеп., 11:07 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Angel Zhekov 80599
wa wa ok wa ok wa wa tl tl tl 1.0 1264
04 сеп., 11:05 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 0.996 1344
04 сеп., 11:05 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1344
04 сеп., 11:04 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1344
04 сеп., 11:04 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Badge
Martina Krusteva
wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl 1.0 1344
04 сеп., 11:02 ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември Множество
Level 1
Angel Zhekov 80599
wa wa ok wa ok wa wa tl tl tl 1.0 1268