Решения на CD2. Песен на годината

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
23 авг., 09:46 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 31
Simona Ivanova
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 2412
19 май, 10:25 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 22
Crown
Vili Zhelyazkova
ok ok ok wa wa ok wa ok ok wa ok wa wa ok ok ok wa ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok wa ok ok ok wa wa wa wa wa ok wa wa ok wa wa wa wa ok ok wa ok ok wa ok ok ok wa ok ok wa ok wa ok wa ok 0.04 4
06 март, 10:55 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 1
S
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
25 май, 14:55 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 28
Светослав Пенков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.15 8160
11 май, 15:35 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 34
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 2412
11 май, 15:34 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 34
Михаил Михалев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 2412
01 май, 15:49 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.16 8160
01 май, 13:38 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 2612
01 май, 13:24 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 2616
01 май, 11:46 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 2616
01 май, 11:18 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl wa tl tl tl tl tl tl tl tl wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl wa tl 0.53 2616
01 май, 10:26 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 2616
01 май, 10:22 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 2616
01 май, 09:57 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 2616
01 май, 09:40 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 2616
01 май, 09:32 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.17 2616
01 май, 06:31 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 2612
30 апр., 22:04 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok wa ok wa ok wa ok wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa ok wa ok wa ok wa ok ok ok ok wa ok wa wa ok ok ok wa wa wa ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa 0.06 2616
30 апр., 21:54 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok ok ok tl 0.51 2616
30 апр., 21:02 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok ok ok tl ok tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok tl 0.52 2616
30 апр., 20:04 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
wa wa wa ok ok ok ok wa tl wa tl tl wa wa wa tl wa tl tl tl wa tl wa wa tl wa wa tl tl wa wa wa wa tl ok wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok tl 0.52 2616
30 апр., 18:56 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
wa wa wa ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok tl 0.52 2616
30 апр., 18:19 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok ok ok ok ok ok ok tl 0.52 6636
30 апр., 18:01 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok wa wa ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok tl ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl ok ok ok ok ok ok wa tl 0.51 6576
30 апр., 15:44 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ok ok ok wa wa ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok tl ok tl ok tl ok tl ok tl ok tl tl tl ok ok tl ok tl tl tl ok ok tl tl ok ok tl tl ok ok wa tl 0.52 6576
30 апр., 15:34 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
30 апр., 15:32 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 25
Crown
Телерик-Габрово
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
25 дек., 19:44 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Daniel Koynov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.06 2616
09 март, 21:40 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 4
Badge
Иван Иванов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.13 1372
09 март, 20:47 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 4
Badge
Иван Иванов
ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa wa ok ok ok wa ok wa ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok wa wa ok ok ok ok wa ok ok wa ok ok wa ok ok wa 0.14 1372
09 март, 20:26 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 4
Badge
Иван Иванов
wa wa wa ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 4
09 март, 20:23 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 4
Badge
Иван Иванов
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
09 март, 19:42 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 4
Badge
Иван Иванов
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
09 март, 19:39 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 4
Badge
Иван Иванов
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
26 фев., 23:57 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 13
No Name
ok ok ok ok ok wa ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa 0.05 2148
10 яну., 17:44 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Crown
Деян Хаджи-Манич
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 2412
10 яну., 17:24 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Crown
Деян Хаджи-Манич
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 2148
09 яну., 21:55 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Crown
Деян Хаджи-Манич
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 2148
09 яну., 21:38 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Crown
Деян Хаджи-Манич
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 2148
09 яну., 20:53 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Crown
Деян Хаджи-Манич
ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 2148
09 яну., 20:50 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Crown
Деян Хаджи-Манич
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 2144
09 яну., 20:46 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Crown
Деян Хаджи-Манич
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 2148
14 март, 22:01 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 19
Badge
Никола Максимов
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.13 7688
14 март, 14:48 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 19
Badge
Никола Максимов
ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok wa wa ok ok ok wa ok wa ok wa ok wa wa wa wa wa ok ok wa wa wa wa ok ok wa wa ok ok ok wa ok wa wa wa ok ok wa wa wa wa wa ok ok ok 0.1 7688
14 март, 14:45 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 19
Badge
Никола Максимов
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
09 март, 16:52 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2304
06 март, 22:38 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 28
Crown
Tsvetoslav Mavrodiev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.09 2412
04 март, 16:41 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2304
04 март, 16:37 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 37
Crown
Ясен Пенчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 2304
28 фев., 21:28 НОИ-3 2017 CD2. Песен на годината
Level 19
Crown
Велислав Гърков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok 0.06 3096