Решения на Калкулатор

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
20 юни, 19:53 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.6 131404
20 юни, 19:48 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.01 131404
20 юни, 19:41 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.01 196940
20 юни, 19:39 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl ok tl tl tl 2.01 196944
20 юни, 19:37 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.01 196944
20 юни, 19:32 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re 0.35 131400
20 юни, 19:28 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok re ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re re re re re re 2.01 4428
01 апр., 13:11 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 16
Владимир Владимиров
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
23 яну., 22:34 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 4
Lili
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
23 яну., 22:31 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 4
Lili
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
23 яну., 22:24 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 4
Lili
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
14 дек., 16:04 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 19
Crown
Антон Анастасов
ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok ok ok ok tl tl tl ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.01 304
14 дек., 16:00 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 19
Crown
Антон Анастасов
ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok ok ok ok tl tl tl ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.01 304
11 дек., 20:20 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok wa tl ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.01 704
11 дек., 20:13 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok wa tl ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.01 704
07 дек., 13:33 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 4
Crown
Красимир Георгиев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa wa wa ok ok ok ok ok wa wa ok ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa 0.0 0
06 дек., 18:25 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 7
Тодор Марков
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok tl 2.01 8372
06 дек., 17:25 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 7
Тодор Марков
ok ok tl ok ok wa ok ok ok ok tl tl ok ok ok ok ok wa ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.01 3464
06 дек., 14:42 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 10
Виктор Иванов
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
06 дек., 14:04 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 13
Badge
Емануел
wa re re wa wa tl wa tl wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl wa tl wa wa wa wa wa wa tl 2.01 316
06 дек., 14:02 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 13
Badge
Емануел
wa re re wa wa tl wa tl wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl wa tl wa wa wa wa wa wa tl 2.01 316
06 дек., 13:52 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
ok ok ok wa wa ok wa wa wa ok wa wa wa ok ok ok ok wa wa ok ok ok ok ok wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.01 316
06 дек., 13:51 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
06 дек., 13:50 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
06 дек., 13:49 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
06 дек., 13:49 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
06 дек., 12:51 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ok ok ml ml ml ml ml ok ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.65 262968
05 дек., 15:23 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 19
Crown
Антон Анастасов
ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl ok ok ok ok tl tl tl ok ok ok ok tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 2.01 304
02 дек., 02:12 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 4
Badge
Todor Petrov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1.94 6308
02 дек., 02:12 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 4
Badge
Todor Petrov
re wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.03 0
02 дек., 01:48 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 4
Badge
Todor Petrov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1.94 6308
02 дек., 01:25 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 4
Badge
Todor Petrov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1.94 6308
02 дек., 01:22 Арена4 - Злато Калкулатор
Level 4
Badge
Todor Petrov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 1.93 6308