Решения на Задача 1 - Приятелства

Пратено на Състезание Задача Потребител Статус Време (sec) Памет (KB)
11 юли, 16:48 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 25
Crown
Petar Nyagolov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 1.01 5196
11 юли, 16:45 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 25
Crown
Petar Nyagolov
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl tl tl tl tl 1.01 5196
16 юни, 10:13 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Андрей Лалев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.01 15540
18 апр., 12:27 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.04 0
15 март, 00:10 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Badge
georgi georgiev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.05 0
14 март, 23:33 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Badge
georgi georgiev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
14 март, 23:32 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Badge
georgi georgiev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
14 март, 23:24 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Badge
georgi georgiev
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.06 0
14 март, 23:22 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Badge
georgi georgiev
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.06 0
14 март, 23:21 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Badge
georgi georgiev
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.07 6416
11 юни, 21:29 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Badge
Victor Popov
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 0
11 юни, 21:29 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Badge
Victor Popov
ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0.0 0
21 апр., 23:19 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re 0.62 12604
21 апр., 23:17 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa re re re re re re 0.62 12592
21 апр., 03:32 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 0.1 1221416
02 апр., 20:41 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re 0.0 0
02 апр., 20:39 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re 0.0 0
02 апр., 20:36 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re 0.04 0
02 апр., 18:23 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.12 15676
01 апр., 14:25 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.06 5280
01 апр., 14:03 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 22
Crown
Momchil Peychev
ok ok ok ok ok ok re re re re re re re re re re re re re re 0.0 0
26 яну., 12:05 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 1
Badge
elica boneva
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.0 0
02 авг., 13:21 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Владимир Владимиров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re ml ml ml ml ml 0.1 17892
02 авг., 13:18 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Владимир Владимиров
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.16 472
19 март, 10:07 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 10
Crown
Йордан Чапъров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.23 14936
21 дек., 17:53 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 4
Badge
Dimitar Hristov Hristov
ok wa ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ok wa wa wa wa wa wa 0.05 0
08 дек., 20:26 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 1
Badge
anton shikov
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl re tl tl tl tl tl 1.02 3440
08 дек., 19:41 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 1
Badge
anton shikov
wa wa tl wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl tl tl tl 1.01 3372
07 дек., 09:26 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Владимир Владимиров
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok tl re re re re wa wa wa wa wa 1.01 12520
07 дек., 09:25 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Владимир Владимиров
ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml ml ml re re re ml ml ml ml ml 0.1 17892
27 ноем., 02:23 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re 0.0 0
26 ноем., 13:44 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 13
Badge
Михаил Карев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.14 5172
26 ноем., 13:18 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 13
Badge
Михаил Карев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok re re re wa re re re re re re 0.0 0
26 ноем., 02:38 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok 0.08 0
26 ноем., 02:37 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.07 0
26 ноем., 02:36 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 0
26 ноем., 02:33 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 0
26 ноем., 01:45 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 0
26 ноем., 01:42 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
ok ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.04 0
26 ноем., 01:11 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.07 0
26 ноем., 01:05 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.07 0
26 ноем., 01:01 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ml ml 0.09 26264
26 ноем., 00:59 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.06 0
26 ноем., 00:58 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 16
Crown
Герасим Велчев
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ml ml 0.1 26264
26 ноем., 00:07 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 4
Георги Георгиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re 0.02 0
26 ноем., 00:06 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 4
Георги Георгиев
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa re re re re re re 0.02 0
24 ноем., 22:03 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 7
Crown
Благовест Господинов
ok wa tl wa wa wa wa wa ok ok wa ok wa tl tl tl tl tl tl tl 1.01 14372
24 ноем., 17:59 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 7
Crown
Владислав Харалампиев
ok wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa tl tl tl tl tl tl tl 1.01 13944
24 ноем., 14:53 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 4
Crown
Румен Христов
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0.08 0
23 ноем., 23:28 Арена3-Злато Задача 1 - Приятелства
Level 4
Здравко Иванов
ok wa re re re wa re re wa wa re re re re re re re re re re 0.0 0