Резултати от Арена 7 - Бронз

Място Участник Град Летищни такси Разбъркване Общо точки
1 2 3 4 5 Общо 1 2 3 4 5 Общо
1 Антон Анастасов Хасково 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
1 Михаил Карев Хасково 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
1 Никола Таушанов Велико Търново 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
1 Благовест Господинов Велико Търново 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
1 Мартина Коцева Плевен 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
1 Стефан Иванов Плевен 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
1 Даниел Дакев Плевен 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
1 Румен Данговски София 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
1 Val Варна 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
1 Герасим Велчев Варна 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100 200
11 Камен Кънчев Ямбол 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 wa 80 180
11 Александър Д. Иванов София 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 wa 80 180
11 Явор Жулиенов Станков Шумен 20 20 20 20 20 100 wa 20 20 20 20 80 180
11 Ивайло Иванов Кирилов Велико Търново 20 20 wa 20 20 80 20 20 20 20 20 100 180
11 Симон Симеонов София 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 wa 80 180
16 Гален Георгиев Шумен 20 wa 20 20 20 80 20 20 20 20 wa 80 160
16 Стилиян Емануилов Шумен 20 wa wa 20 20 60 20 20 20 20 20 100 160
16 Калоян Огнянов Варна 20 20 20 20 20 100 wa 20 20 20 wa 60 160
16 Владимир Владимиров Монтана 20 wa wa 20 20 60 20 20 20 20 20 100 160
20 Анна Войнова Трявна 20 wa wa 20 20 60 20 20 20 wa wa 60 120
20 Пламен Боянов Комитов Ямбол 20 20 20 20 20 100 20 wa wa wa wa 20 120
22 Здравко Иванов Павликени 20 wa wa 20 20 60 20 20 wa wa wa 40 100
22 Виктор Иванов Разград 20 20 20 20 20 100 ce ce ce ce ce 0 100
22 Момчил Сулов Велико Търново 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 100
22 Stefan София 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 100
26 Даниел Цветилов Хасково 0 0 0 0 0 0 wa 20 20 wa wa 40 40
27 Пламен Начев Велико Търново wa wa wa wa wa 0 20 wa wa wa wa 20 20
28 zelenkroki Трявна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Yavor Цар Калоян 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Мирослав Маринов Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lili Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Диан Валентинов Тодоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало