Резултати от EJOI Day 2

Място Участник Град camel experience game Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо
1 Цветан Иванов София 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 tl tl tl tl tl tl tl tl tl 55 155
2 Мартина Йотова Търговище 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 100
3 Радостин Хандъров Ямбол 6 tl tl tl tl tl tl tl tl re re re re re re re re 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Начало