Резултати от APIO 2010 Training

Място Участник Град commando patrol signaling Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 - Айтос 10 tl 10 10 10 10 10 10 tl tl 70 3 3 3 3 3 3 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 3 wa wa wa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 10 tl 10 10 10 10 tl tl tl tl 50 200
2 Momchil Peychev Варна 10 wa 10 10 10 10 wa wa wa wa 50 3 3 3 3 3 3 3 wa 3 wa 3 3 wa 3 3 wa wa wa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 10 tl 10 10 10 10 tl tl tl tl 50 180
3 Encho Mishinev Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 3 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 3 wa 3 3 3 3 3 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
4 Румен Христов Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 zelenkroki Трявна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ivo Karagyozov Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало