Math - General - Задачи

Списък с всички категории

Арена2 - Бронз / Нули
Арена2 - Сребро / Царски ход
Състезание на Иво Странджев и Сашо Георгиев / Powersum
ДАА 2012 - Поправително контролно - Септември / Влакове
Есенен турнир 2016 / А2. Играта „Делимост“
Есенен турнир 2016 / D1. Шерлок Холмс
НОИ-2 2019 / E2. Нечетен