Резултати от Арена 12

Място Участник Град A - Лице на параболичен сегмент B - Редица от кули C - Специални числа D - Максим E - K-торки F - Запазена марка G - Колона H - Точкомания I - Дълга редица от кули J - Произведение на две прости числа Общо точки
1 Общо 1 Общо 1 Общо 1 Общо 1 Общо 1 Общо 1 Общо 1 Общо 1 Общо 1 Общо
1 Йордан Чапъров Ямбол 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900
2 Антон Анастасов Хасково 0 0 100 100 tl 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 800
3 georgi georgiev София 0 0 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 tl 0 100 100 700
4 Александър Златков София 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 ml 0 100 100 600
4 Тодор Марков София 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 100 100 ml 0 0 0 100 100 600
6 Aleksandrina Stoyanova Варна 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 tl 0 100 100 0 0 tl 0 100 100 400
7 Гален Георгиев Шумен 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 ml 0 100 100 300
7 Елица Банкова Плевен 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 tl 0 100 100 300
9 Даниел Дакев Плевен wa 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 tl 0 tl 0 tl 0 100 100 200
9 Анна Войнова Трявна 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 re 0 0 0 100 100 200
11 Владимир Владимиров Монтана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wa 0 0 0 100 100 100
11 Стефан Иванов Плевен 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 tl 0 tl 0 0 0 tl 0 re 0 100
11 Мартина Коцева Плевен 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
14 Христо Стоянов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 zelenkroki Трявна wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tl 0 0 0 wa 0 0
14 Добрик Георгиев Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tl 0 0 0 0 0 0
14 Камен Кънчев Ямбол 0 0 wa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Пламен Начев Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Александър Пламенов Шумаков Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ce 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Сияна Павлова Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lili Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Никола Таушанов Велико Търново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Пламен Боянов Комитов Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Калоян Огнянов Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало