Резултати от НОИ 3 2018

Място Участник Град AB1. Снеговалеж AB2. Ловец AB3. Сума на две числа AB4. Скоби AB5. Буболечки AB6. Пътуване C1. Парола C2. Максимално произведение C3. Сума на две числа C4. Палиндром C5. Подредици С6. Магическа кутия D1. Тримино D2. Болшинство D3. Ребус D4. Редица на Фибоначи D5. Събираеми D6. Посетители E1. Максимална разлика Е2. Специални числа Е3. Двуцветна лента Е4. Максимална разлика E5. Сребърен медалист Е6. Спирала Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо Общо Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо

Начало