Резултати от Тренировъчни за EJOI 2017

Място Участник Град C1. В огледален лабиринт C2. Множества свободни от суми C3. Преливане C4. Домашно Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо

Начало