Резултати от Трето Контролно за EJOI - 2017

Място Участник Град CK1.Тотал CK2. Чуждопланетен герой CK3. ОДИТ Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо

Начало