Резултати от Второ Контролно за EJOI - 2017

Място Участник Град CK4. Разбивания CK5. Чартърни полети CK6. Плочки Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Общо

Начало