Резултати от Пролетен турнир 2017

Място Участник Град A1. Мишки A2. Земедел(ен)ие A3. Брой правоъгълници B1. Пешка B2. Делимост B3. Оцветяване на граф C1. Палиндром C2. Истина или лъжа C3. Натурална подредица D1. Брой на нулите D2. Число D3. Най-дълга редица Е1. Животинска аритметика E2. Максимална сума Е3. Топчета Общо точки
Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Общо Общо Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Общо Общо

Начало