Резултати от НОИ-2 2007

Място Участник Град B2.Окръжности B3.Таблица C1.Подобни матрици C2.Единици и нули C3.Неравенство D1.Статия D2.Спецгрупа D3.Редици B1.Разстояние Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо Общо 1 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо

Начало