Резултати от Тренировъчно състезание №1 2013

Място Участник Град Задача С1. ПРЕМИЯ Задача C2. Банки Задача C3. ПАРКИНГ НА УЛИЦА МАГИСТРАЛНА Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо

Начало