Резултати от 2-ро контролно група C - 2013

Място Участник Град Задача C1. ЕВТИН ПЪТ Задача C2. СТЪКЛЕНИ ЧАШИ Задача C3. ТОЧКА И ОТСЕЧКА Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо

Начало