Резултати от 1-во контролно група C - 2013

Място Участник Град Задача C4. ПОКОКИ Задача С5. ЧАСОВНИК Задача C6. ПРИБЛИЖАВАНЕ ОТДОЛУ Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо

Начало