Резултати от Тренировъчно състезание № 5 2011

Място Участник Град Задача. ИГРА Скоби Задача C. СТЕКОВО ПОЛИМИНО Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо

Начало