Резултати от Тренировъчно състезание № 3 2011

Място Участник Град Задача. ИГРА ПО ДЪРВО Задача. МАРИ Задача. КАМЪНИ Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо

Начало