Резултати от Тренировъчно състезание № 2 2011

Място Участник Град Часовник Задача C. ЕСЕННО ПЪЛНОВОДИЕ Задача С. MINSUM Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо

Начало