Резултати от Тренировъчно състезание № 1 2011

Място Участник Град Задача D. ТАБЛО Задача: НАМЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА РАЗМЯНА Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо

Начало