Резултати от 1-во контролно група C - 2010

Място Участник Град Задача C1. ИЗПРЕВАРВАНЕ Задача C2. Билети Задача C3. Скокове Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо

Начало