Резултати от 3-то контролно група C - 2009

Място Участник Град Задача С1. ПАРК Задача C2. ЦИФРОВ КОРЕН Задача С3 . НАВОДНЕНИЕ Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Общо

Начало