Резултати от 2-ро контролно група C - 2009

Място Участник Град Задача С1. Тухли Задача C2. ПОЛЕТ Задача C3. ЕЛЕГАНТЕН ГРАФ Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо

Начало