Резултати от 1-во контролно група C - 2008

Място Участник Град Задача 1. ПЧЕЛИ Задача 2. РЕБУС Задача 3. АЛБУМИ Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо

Начало