Резултати от Арена1-Злато

Място Участник Град Задача 1 - Железница Задача 2 - Крушки Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общо
1 Румен Христов Шумен 8 8 8 8 8 8 tl tl tl tl tl tl 8 54 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 154
2 Тодор Марков София 8 8 8 8 8 8 8 8 tl 8 8 8 8 92 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 92
3 Александър Гьорев Пловдив 8 8 8 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
3 Григор Лечев 8 8 8 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
5 Александър Коджабашев Варна 8 wa 8 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
6 zelenkroki Трявна wa wa 8 wa wa wa wa wa wa wa wa wa 8 15 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 0 15
7 Антон Анастасов Хасково 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Svilen Бургас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Val Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Георги Георгиев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Герасим Велчев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало