Резултати от 1-во контролно група C - 2015

Място Участник Град CK1 - Думи CK2 - Израз CK3 - Права и отсечки Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо

Начало