Резултати от 2-ро контролно група А - 2015

Място Участник Град AK1 - Смешен робот AK2 - Лодки AK3 - Матрица Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо

Начало