Резултати от Арена0-Злато

Място Участник Град Цифри Общо точки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Общо
1 Стефан Маринов Варна 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100
2 Momchil Peychev Варна 3 3 3 3 3 3 3 3 3 tl wa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 94
3 Александър Коджабашев Варна 3 wa 3 wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 39
4 Aleksandrina Stoyanova Варна wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 32
5 Герасим Велчев Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Румен Христов Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало